Разом проти РС. Державний формуляр.

mozНаказом МОЗ України від 30.03.2015 р. № 183 затверджено сьомий випуск Державного формуляра лікарських засобів (далі — Державний формуляр). Документ розміщено на сайті МОЗ України.

У сьомому випуску Державного формуляра оновлено всі розділи, вилучені лікарські засоби, що не були зареєстровані в Україні станом на 01.09.2014 р., а також вилучено низку препаратів, що не відповідали сучасним підходам та об’єктивним критеріям включення їх до Державного формуляра.

Державний формуляр лікарських засобів — це керівництво з раціонального використання зареєстрованих в Україні лікарських засобів, яке включає якісні, ефективні, безпечні, економічно доцільні препарати, що доведено доказовою медициною та практикою медичного застосування. Відповідно до статті 141 Основ законодавства про охорону здоров’я, він належить до галузевих стандартів медичної допомоги.

Розробка Державного формуляра регламентується Методикою створення формулярів лікарських засобів і Положенням про Державний формуляр лікарських засобів, затвердженими наказом МОЗ України від 22.07.2009 р. № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я». Згідно з цим документом розроблено черговий сьомий випуск Державного формуляра.

Перегляд та оновлення Державного формуляра здійснюється відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо створення національного формуляра, які реалізовані у наказі МОЗ України № 529.

В Україні передбачено створення формулярів трьох рівнів: державного, регіонального та локального формуляра лікарських засобів закладу охорони здоров’я. Розробка та затвердження відповідної нормативно-правової бази, опрацювання та динамічний перегляд Державного формуляра лікарських засобів забезпечили впровадження формулярної системи на державному рівні. Натомість створення та впровадження у практичну медицину регіональних та локальних формулярів ще перебуває на етапі становлення.

Медико-технологічні документи, які розроб­ляються на рівні закладу охорони здоров’я (локальні формуляри та локальні протоколи медичної допомоги), є документами, гармонізованими між собою, оскільки ґрунтуються на єдиних джерелах доказової медицини і безпосередньо пов’язані з Державним формуляром та уніфікованим протоколом медичної допомоги.

Створення ефективної інфраструктури медикаментозного забезпечення — одна із найскладніших проблем галузі охорони здоров’я, а раціональне використання лікарських засобів є пріоритетною складовою цієї проблеми. Для її вирішення необхідний системний підхід із застосуванням комплексу державних, управлінських та навчально-дидактичних заходів, яким, зокрема, є впровадження національної формулярної системи.

(Джерело інформації – http://www.apteka.ua/article/329841).

Vidro_logoПроект «Разом проти розсіяного склерозу» здійснюється Благодійним Фондом «Харків з тобою» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».