Вимоги до програм


LOGO PROВИМОГИ ДО ПРОГРАМ

  1. Реалізуємість програми; реалістичність, досяжненність Програми.
  2. Інноваційність, креативність програми.
  3. Направленність Програми на перетворення Харкова у формат глобального міста.
  4. Бачення (яким ви бачите) співвідношення: влада, міська рада / молодіжна громадськість у реалізації програми
  5. Дотримання логіки та структури при написанні програми.
  6. Грамотність.
  7. Оригінальність (дотримання авторського права) ідеї, Програми

Об‘єм Програми – до 7-8 сторінок

Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5