ФОРМАТ ПРОГРАМИ “Йдемо разом! KharkivGoingGlobal”

LOGO PROКОНКУРС

МОЛОДІЖНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ м. ХАРКІВ

“Йдемо разом! KharkivGoingGlobal!”

Команда __________________________________________________
    (назва)

Капітан команди ____________________________________________
(прізвище, ім’я)

Оформлення в Word див. за посиланням: ФОРМАТ ПРОГРАМИ

1. Назва програми
2. Основний напрямок, на розвиток якого спрямована програма
3. Термін реалізації програми
4. Територія, на яку поширюється діяльність програми
5. Мета програми
6. Хто має реалізовувати програму
7. Очікувані результати
8. Чому ви вважаєте, що реалізація вашої програми глобалізує місто
9. До яких фахівців ви плануєте звертатися за допомогою
10. Чи представлялась ця програма на iнших конкурсах? Якщо так, то на яких саме?

Підписи засвідчують зобов’язання:

дотримуватися вимог Положення про конкурс проектів;     подавати в проекті правдиву інформацію;

здійснювати реалізацію проекту українською мовою;     вичерпно та вчасно інформувати організаторів проекту про виконання конкурсних вимог проекту

 

Підпис керівника проекту ______________ Дата _________  

Печатка організації

Підпис голови журі _____________ Дата __________

Підпис капітану команди ______________________ Дата __________

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1.        Анотація програми

Стисло (не більше половини сторінки) опишіть

 напрямок розвитку життя в Харкові або у взаєминах влади міста та молоді, який ви вважаєте за необхідне розвинути чи виправити;

 як саме має бути у місті, щоб воно вільно рухалось до Global City;

 яким чином слід рухатися, щоб із “як є” стало “як має бути”

 1.        Змістовна частина (детальний опис)

2.1. Оберіть та опишіть проблему (чи проблеми) в житті міста (див. основні сфери функціонування міста нижче) або у взаєминах влади міста та молоді, яка на думку команди заважає місту рухатися в напрямку GlobalCity та поясніть, чому ви вважаєте такий стан речей проблемою (проблемами), яка гальмує розвиток міста у напрямку GlobalCity.

2.2. Опишіть, як має бути в житті міста або у взаєминах влади міста і молоді, щоб місто вільно рухалось в напрямку GlobalCity та поясніть, чому ви вважаєте, що саме такий стан речей дозволить місту рухатися в напрямку GlobalCity чи вже буде маркером, критерієм GlobalCity.

2.3. Опишіть, що саме та якими ресурсами треба робити чи зробити, щоб стало так, як має бути з вашої точки зору та поясніть, чому запропоновані кроки мають привести місто до ситуації “як має бути”. При розробці своїх пропозицій орієнтуйтеся на критерії глобального міста (див. нижче)

 1.        Ресурси,  що були задіяні при розробці Програми

Дайте перелік ресурсів, матеріалів, які ви використовували, працюючи над програмою:

      література,
      сайти,
      фото та відео матеріали,
       матеріали форумів (яких), зустрічей (з ким), брейн-стормів (хто був присутнім), обговорення (хто був присутнім)
     нормативна та законодавча база,
      тощо.

 1.        Додатки

        фото та відео матеріали;
        протоколи зустрічей, брейн-стормів, тощо;
        рецензії та відгуки; листи підтримки;
        опис-презентація своєї команди.
 

Основні напрямки функціонування міста:

 1. Охорона здоров’я.
 2. Безпека міста; надзвичайні ситуації, мобілізаційна і оборонна робота, оперативне реагування, верховенство права.
 3. Архітектура, містобудування, міське господарство, житлове господарство, капітальне будівництво.
 4. Комунальні ресурси, комунальне господарство, природне середовище та благоустрій.
 5. Регіональний розвиток, публічне адміністрування, муніципальні фінанси, економіка, підприємництво та інвестиції.
 6. Енергетика, транспорт та зв’язок.
 7.  Наука, освіта та працевлаштування.
 8. Сім’я, молодь, права людини, громадянське суспільство, медіа та соціальна політика.
 9. Туризм, відпочинок, культура, фізична культура та спорт.

 

Критерії Global Cities Index:

Рівень ділової активності

Кількість штаб-квартир мультинаціональних компаній; вартість фондового ринку міста; розміщення провідних фірм з надання бізнес-послуг; обсяги зовнішньоторговельних потоків вантажів через місто; міжнародні бізнес-форуми.

Людський капітал

Частка населення іноземного походження; університети, що входять до числа провідних ВНЗ світу; число іноземних студентів; міжнародні школи; частка населення з вищою освітою.

Інформаційний обмін

Доступність провідних телеканалів; згадуваність міста у інтернеті на основних мовах світу; корпункти глобальних ЗМІ; свобода слова; проникнення широкосмугового зв’язку.

Культурний рівень

Кількість іноземних туристів; музеї, театри, концертні й виставкові зали, інші культурні установи світового рівня; культурні події та продукти світового рівня; міжнародні спортивні змагання; кулінарне розмаїття громадського харчування; міста-побратими.

Політична вага

Іноземні посольства, консульства, представництва міжнародних організацій; міжнародні політичні конференції; фабрики думок світового значення.